Melding Coronavirus en werkzaamheden in de eerste lijn/ aan huis: 
Ergotherapy4support volgt de adviezen van Ergotherapie Nederland en het RIVM op

Medewerkers die verkoudheids- of griepklachten hebben zoals omschreven door het RIVM, zullen thuis blijven en geen persoonlijk contact met onze patiënten hebben. 

Kwetsbare patiënten: Naast de adviezen van het RIVM, bespreken wij, zoals de beroepsverenging adviseert, of huisbezoeken noodzakelijk zijn. Dit kan ook leiden tot een telefonisch consult. Daarnaast wordt tijdens de contactmomenten fysieke aanraking zoveel mogelijk beperkt. 

Onze praktijk blijft gewoon beschikbaar voor onze huidige patiënten en nieuwe aanmeldingen. Afspraken worden gewoon gemaakt, daarbij wordt het bovenstaande in acht genomen. Voor vragen kunt u uw behandelend therapeut bellen of contact opnemen via 0642272397.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Namens Ergotherapy4support 

Marleen van der lee